Foto: Ingolstadt-Bayern Monaco 0-2 | Bundesliga | 11 febbraio 2017