Mondiali Ciclismo Richmond 2015: Adriano Malori argento nella crono, Kiriyenka d'oro